0902552766

Bài viết mới nhất

Giới thiệu chung

Sản phẩm lọc của Mỹ

Lọc chất lỏng

Sản phẩm lọc chất lỏng của Mỹ chất lượng cao dùng lọc nước sạch, lọc bia, lọc sữa, lọc thuốc, lọc dược phẩm, lọc nước trong ngành in, ô tô, xi mạ, năng lượng...Sản phẩm lọc chất lỏng thông dụng là lõi lọc nén, lõi lọc sợi, lõi xếp khía lưu lượng lớn. Túi lọc, màng RO, bình lọc túi và bình lọc lõi của 3M, GE, FSI, Pall, Dow, Parker.

Lọc không khí - Lọc bụi

Sản phẩm lọc không khí và lọc bụi như khung lọc thô, khung Medium, khung Hepa và Ulpa dùng lọc phòng sạch, lọc phòng mổ bệnh viện, lọc phòng thí nghiệm...của AAF và Camfil

IMGROUP

Tìm