0902552766

3M

Giới thiệu về công ty 3M
  • 18-04-2016
  • 1,770 lượt xem

Giới thiệu về công ty 3M

3M là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh (Minnesota Mining and Manufacturing Company (Công ty sản xuất và khai khoáng Minnesota) được thành lập từ năm 1902 tại Mỹ.

IMGROUP

Tìm