0902552766

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Quần áo liền bảo hộ Dupont Tychem F2 chống hóa chất CHZ5
  • 05-06-2017
  • 1,391 lượt xem

Quần áo liền bảo hộ Dupont Tychem F2 chống hóa chất CHZ5

Quần áo liền bảo hộ Dupont Tychem F2 chống hóa chất CHZ5 được làm từ vải Tychem F2 giúp bảo vệ da khỏi các hoá chất, bảo vệ nhân viên khỏi các hóa chất vô cơ công nghiệp độc hại, các hóa chất vô cơ có hàm lượng cao (ngay cả dưới áp lực), các hạt, chống lại các chất sinh học và các chất hóa học nguy hiểm.

IMGROUP

Tìm