0902552766

DOW

Bột AMBERLITE IRP69 Dow
  • 09-06-2015
  • 1,506 lượt xem

Bột AMBERLITE IRP69 Dow

Bột AMBERLITE IRP69 Dow là bột không hòa tan, bột có tính axit mạnh, hình thức sodium nhựa trao đổi cation để sử dụng trong các ứng dụng dược phẩm hoặc như là một thành phần hoạt chất hoặc như tá dược ANL cho các công thức nước uống.

IMGROUP

Tìm