0902552766

DOW

Hạt nhựa Dow AMBERLITE  RF14
  • 09-06-2015
  • 1,814 lượt xem

Hạt nhựa Dow AMBERLITE RF14

Hạt nhựa Dow AMBERLITE RF14 trơ điều này giúp giữ cho đầu phun lưu lượng lớn trong suốt và làm giảm nhu cầu rửa ngược.

Hạt nhựa Dow DOWEX UPCORE IF-62
  • 09-06-2015
  • 2,187 lượt xem

Hạt nhựa Dow DOWEX UPCORE IF-62

Hạt nhựa Dow DOWEX UPCORE IF-62 được sử dụng trong: đóng gói UPCORE và hệ thống tầng, khử khoáng công nghiệp.

IMGROUP

Tìm