0902552766

DOW

Màng UF Dow SFP2860
  • 09-06-2015
  • 1,851 lượt xem

Màng UF Dow SFP2860

Màng UF Dow SFP2860 trong lĩnh vực xử lý nước, nó có thể được sử dụng loại bỏ các hạt ra khỏi nước, chất keo, vi khuẩn, vi rút, nhiệt, protein và polymer hữu cơ, lọc nước.

IMGROUP

Tìm