0902552766

KOCH AIR FILTER

Cuộn bông lọc sợi tổng hợp
 • 14-11-2014
 • 1,893 lượt xem

Cuộn bông lọc sợi tổng hợp

Ứng dụng phổ biến bao gồm hệ thống tua bin khí hút khí, công nghiệp xử lý không khí trung tâm / thương mại, máy thở, cuộn dây, hoặc bất kỳ hệ thống mà sợi thủy tinh hoặc vật liệu lọc khác không được khuyến khích.

BioMAX CS
 • 13-11-2014
 • 2,147 lượt xem

BioMAX CS

Chúng được sử dụng trong các ứng dụng, bao gồm cả các cơ sở dược phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm công nghệ sinh học và kiểm soát môi trường, loại bỏ các chất gây ô nhiễm không khí là hết sức quan trọng trong việc bảo vệ người, quy trình và thiết bị.

BioMAX HEPA
 • 12-11-2014
 • 1,901 lượt xem

BioMAX HEPA

Khung lọc Koch BioMAX HEPA được thiết kế để cung cấp mức lọc cao nhất có sẵn cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp.

Khung Koch Micromax PL6
 • 12-11-2014
 • 1,712 lượt xem

Khung Koch Micromax PL6

Các khung Koch Micromax PL6 được sản xuất trong một khung có độ sâu 6 ", khung nhựa bền được thiết kế để thay thế gần như bất kỳ bộ lọc hiệu quả cao khác.

Khung lọc Koch Multi-cell
 • 12-11-2014
 • 2,028 lượt xem

Khung lọc Koch Multi-cell

Các khung lọc khí Koch Multi-cell là một khung hiệu quả cao, bộ lọc không khí bề mặt mở rộng được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng HVAC của tất cả các loại.

IMGROUP

Tìm